16. Сателит на фашистка Германия -международното положение на България 1941-1944г

С присъединяването си към тристрания пакт , България губи самостоятелността във външната си политика.Тя става сателит на фашистка Германия .От момента на присъединяването си , България започва да търпи негативи.Много страни , сред които и Англия , прекъсват дипломатическите си отношения с Бълагрия .Под натиска на Германия , България обявява война на много страни , но най-важно е ,че България е превърната във военна база на Германия .Въпреки тристранния пакт от 1941г. , Германия започва операция за "смазване" на Югославия.Българските военни части не участват директно , но след капитулацията на Югославия , те формират корпус на територията на вече покорената Югославия .Пак от българска територия на 6 април 1941г започва военна операция и срещу Гърция .Българските войски отново не участват , но се включват следокупационните действия , както в Югославия.Румъния , като съюзник в тристрания пакт изразява своето негативно отношение спрямо отдаването на България на германските интереси. Въпреки натискът , оказван върху България , цар Борис 3 непозволява нито един български войник да отиде на Източния фронт.И все пак , тези действия на България носят тежки последици .България скъсва дипломатически отношения с много страни .Под натиска на Германия, България дори обявява война на САЩ и Англия .Освен това , тези най-изострени военни моменти , в България е прието едно широко антиеврейско законодателство пак за угода на Германия .Формират се две алтернативи във външната политика : едната опозиция е легална и е съставена от ръководителите на разтурените политически партии , а другата е нелегална и е съставена от комунисти и земеделци.Те ържат България да напусне Хитлеристка Германия и да се включи на страната на антифашисткия блок.След поврата във Втората световна война , България предприема смостоятелни действия за решаване на еврейския проблем .Но всички български евреи от гръцките земи са събрани от българските власти и са изпратени в лагери , от които почти никой не се връща.След битката при Сталинград настъпва криза във фашистката коалиция .Всяка една от страните търси тайни контакти , за да излезе от войната преди нейния край .България също прави опити да влезе в някакъв мирен съю със САЩ и Англия .България храни надежди те да признаят териториите от Албания за част от България .Трите крупни грешки на България са: 1 изпращането на окупационен корпус в Сърбия ;2 обявяването на война на САЩ и Англия и 3 антиеврейското законодателство .По нареждане наСталин на 8 септември 1944г. руски военни части навлизат в България .На 8 срещу 9 септември 1944г. в България е извършен преврат със сваляне на правителството.