15. На кръстопътя между агресивния блок и антифашистките сили - присъединяване на България към Тристранният пакт 1939-1941г.

В първите етапи на Втората световна война ,тя изглежда доста странна.Войната започва след нападението на Германия над Полша .Преди това , Англия и Франция са гарантирали суверенитета на Полша и дни след германското нападение , те обявяват война на Германия .Англия и Франция обявяват война на Германия , но те не водят война срещу Германия и затова войната е наречена странна .Войната започва далеч от България , затова не се изисква спешност при взимането на външно политическите решения .Позицията на България е неутрална , като на всички останали Балкански държави .Българското правителство обявява политика на неутралитет , но ще се старае с мирни средства да си върне българските земи и излаза на Бяло море .В този начален етап на войната , между българските институции , ръководещи външната политика се появяват много проблеми .Появява се спор между Кьосеиванов и , който царя прекратява като отстранява Кьосеиванов .Насрочени са избори , след които царя се спира на кандидатурата на Богдан Филов за министър -председател .По-късно се оказва че начело на кабинета застава един убеден германофил , който до последния момент храни надежда че Германия ще спечели и Втората световна война . В началото на 1940г. се провежда съвещание по проблемите на външната политика .България продължава упорито да отказва да участва в каквито и да е военни постове , тъй като това би затруднило решаването на националния въпрос .Всички усилия са насочени към мирно присъединяване на Южна Добруджа към България преди края на войната .След капитулацията на Франция , Германия започва активни действия на запад. западна Европа е завладяна , България продължава да подържа политика на нутралитет и да се концентрира върху решаването на националния въпрос .България се възползва от положението си на "ухажвана " от двата военни блока страна , никоя велика сила няма причина да откаже на България каквото и да е , с цел спечелването и като съюзник.В крайнна сметка след редица преговори , през 1940г. е подписан Крайовския договор , с който Румъния връща на България южна Добруджа .Българското правителство взима отговорни решения , да се включи във войната на страната на Тристранният пакт , след като САЩ са се споразумели с Англия да се включат във войната .България отново подценява възможностите на морските държави -Англия , Франция и САЩ и прави същата грешка като през Първата световна война .Борбата за съюзници от Балканските страни се изостря .Хитлер вече планира да нападне Русия , но първо тряба да се споразуме е с Балканските държави.Румъния дава право на германските войски да се установят на границите .Натискът върху България и Югославия е огромен. Мусолини решава да се справи с Гърция и предприема военни действия срещу нея , като предлага и България да се включи , за да си върне част от териториите , които са в пределите на Гърция .България отказва .Войната започва , но Гърция удържа Италианската атака .Хитлер решава да ликвидира Гърция ,като мине през България и така през 1941г. в Австрия проф.Богдан Филов подписва Тристранният пакт с Югославия и Германия , като България поставя няколко условия :Първо , че България няма да участва в никакви военни действия така също и че няма да снабдява безплатно с храна и муниции германските части на нейна територия .За присъединяването на България към Тристранният пакт има няколко тези .едната , вярно е че България е била силно зависима в икономическо отношение от Германия , който факт обаче е оборим.Втората теза е , че натискът оказван върху България,а и върху Югославия,е бил много голям.