14. България в международния живот през 30-те години на ХХв.

Международната обстановка е мнго усложненна през 30-те години.Очертават се две външни линии на влияние.Едната е Англия , Франция и САЩ , но все по-голяма роля започват да играят и Германия , Италия и Япония .През 30-те години се формират две групировки , които влияят върху съотношението на силите.За да се променят нещата , първата групировка предприемат интересни мерки.През 1928г. в Париж е подписан договор , по силата на който войната се забранява като средство за решаване на международни проблеми .През 1930г. Франция лансира план за създаване на Европейски съюз , но той е блокиран от Германия и Англия .След изборите през 1931 г на власт в България идва нова формация на "народен блок" .От 1931 до 1934г.България е управлявана от две правителства на народния блок .Външната политика на правителството на народния блок : правителството успява да елиминира изцяло проблема за българския репарационен дълг. Външната политика на правителството на народния блок протича при много трудни международни условия . В Лондон е свикана конференция , на която трябва да се даде определение на понятието "агресор".Всички страни търсят начини да създадат военни съюзи по между си .В Атина през 1934г. е подписан Балкански пакт между всички български съседи на антибългарска основа . В тази усложнена международна ситуация , се провежда съвещание , на което участват всички партии , по проблемите на политиката .То взима следните решения :да се води политика на необвързаност ; поради сложността на ситуацията , проблемите на външната политика да бъдат предоставени в ръцете на цар Борис 3 .Но това решение се осъществява за кратко .Извършен е преврат от военния съюз и на власт идва ново правителство начело с Кимон Георгиев .През 1934г. правителството установява дипломатически отношения със Съветския съюз.По време на това управление е напълно деформиран , процеса по формиране на външната политика на България .Забранени са всички политически партии и българското общество въздъхва с облекчение , защото партиите нямат никакъв авторитет.Започва работата по нова Конституция.
Цар Борис 3 се справя много добре с превратаджиите.За кратко време се сменят три правителства.На власт идва Георги Кьосеиванов .Той е един от най-големите държавници .Юрист с над 30 годишна дипломатическа кариера в министерството на външните работи .Той управлява от 1935г. до 1940г.При неговото управление има 6 реорганизации на кабинета. При външната политика главна роля играе монарха, след това правителството и на края народното събрание .През 1938г. е възстановен парламентаризма .Отменени са военните клаузи от Ньойския мирен договор .През 1935г. се провежда конференция на победителите от Първата световна война , на която се взима решение за свободно въоражаване .През 1937г. е сключен договор за вечно приятелство с Югославия . През 1938г. се провежда конференция на Балканския пакт и там се взима решение за отпадане на военните ограничения.Подписана е конвенцията за проливите от Монтрьо с която е възстановен турския суверенитет над Босфора и Дартанелите и се въвежда режим на плаване през черноморски проливи. .От1939г. правителството издава директива N:9 с която цялата българска външна политика е насочена към въщането на южна Добруджа и Тракия в пределите на България...