13. Международното положение на България по-време на управлението на демократичния сговор 1923г. - 1931г.

Александър Стамболийски е свален с кърав преврат с помоща на военния съюз , оглавен от Александър Цанков .На власт идва правителството на Цанков .Срещу Стамболийски е започната българо-българска война , чийто жертви стават много известни българи.Това се отразява доста негативно на външно политическия имидж новото правителство и то не е прието сериозно в международния живот. България започва да изплаща вноските по големия си дълг .Правителството започва да търси заем , но опира на камък. Водят се преговори с Чембърлейн , но той казва , че България трябва да се успокои да предприеме промени в правителството и чак тогава , Англия ще помисли каква помощ да окаже на България .През 1925г. България подписва договор за приятелство с Турция , който е важен с това че решава споровете за имоти на българските бежанци , които са лишени от възможността да се върнат и имотите им остават турска собственост.През 1926г. Цанков е принуден да подаде оставка .Начело на кабинета застава Ляпчев .Той е много успешен ръководител.Ляпчев удовлетворява препоръките на Чембърлейн , дава възможност за легална опозиционна дейност .Правителството на Ляпчев осигурява добри условия за развитие вътрешния стопански и политически живот . През 1926г. е взет значителен бежански заем , а през 1928г. е взет и голям стабилизационен заем .И двата заема са с пряката подкрепа на ОН. Нашите съседи нямат интерес от тези заеми и водят пропаганда срещу България в ОН , Сърбия , Румъния не желаят нашата стабилизация. Голямо постижение на Ляпчев е ликвидирането на Военния контрол над България .През 1927г. България получава статут на суверенна страна , а не на контролирана . От този момент България започва да се въоражава легално.
Голям успех на външната политика на Ляпчев е редуцирането на огромния български репарационен дълг. Затова помага и световната икономическа криза от 1929 1933г. Първата страна , която обявява , че няма да плаща репарации е Германия , и така започват да се отлагат в месечни вноски . Накрая е постигнато споразумения по репарационния дълг , Цялата част Б на дълга е опростена , а за част А е дадена отсрочка до 1969г.