12. Външна политика на Александър Стамболийски 1919 - 1923г.

След Първата световна война започва съвременната история на света.Настъпват и сериозни промени в състава на Великите сили. Отпада Руската империя , Германската империя , Австро-Унгария , османската империя , новите велики сили са САЩ и Япония . След Първата световна война се забелязва демократизиране на света .През 1918г. САЩ излизат с нова платформа - 14 те точки на Уилсън - Право на народите на самоопределение, свобода на корабоплаването , търговията и др.Създадена е организацията на народите(ОН).Създадена е и Версайската система от договори през 1919г. със седалище Женева.ОН се доминира от Франция и Великобритания .Там се поставят важни въпроси .ОН оказва всякаква помощ на България. В Русия се появяват болшевизма и фашизма , които по-късно стават явления.След Първата Световна война настъпва нов етап в развитието на България .Заражда се ново поколение държавници , дипломати.Предишното поколение не се е справило със своите задачи .България е с нов цар , ново правителство .Центристките и левите сили са по-влиятелни от всички останали.Новото поколение заварва отчайващо наследство 2 те тежки национални катастрофи и изолацията на България от света . Като резултат от демократизирането на политическия процес в България , е дадена възможност на Александър Стамболийски да излезе от нелегалност . В първите законодателни избори земеделския съюз се оказва с най-голямо влияние , на второ място са комунистите , на трето социалдемократите.На власт идва земеделско правителство начело с Александър Стамболийски .Първите стъпки на правителството на Ал.Стамболийски е арестуването на виновниците за влизане на България във войната и претърпяването на втора национална катастрофа - генерали , депутати и др..Приет е закон за съдене на министрите.Като най-важна , правителството поставя задача за преразглеждането на Ньойския мирен договор.Външно политическата платформа на Стамболийски е следната: Той се ориентира към мирно преразглеждане на ньойския мирен договор при това поетапно , а не на веднъж .В устава на ОН се допуска възможност за резервиране на мирните договори ; точно и лоялно изпълнение на задълженията на България по Ньойския мирен договор ; сблъскване с всички Велики сили , най-вече с Франция , Италия ;Стамболийски пледира за сближаване с малката Антанта ;постигане на добри отношения с всички съседи ;Водене на политика на не обвързаност ; крайна предпазливост във външната политика .Стамболов пледира за политически реализъм ; Никакъв реваншизъм това може да си позволи само една велика сила; България не е в правото си да се отказва от свои насъщни външни интереси; Внимателно следене на международната обстановка.Политическата работа на Стамболийски се изразяват в следното : Той прави чистка в министерството на външните работи , но тъй като той е земеделски лидер , няма опит в тази област , той вика хора от интелигенцията , от буржоазните среди.Стамболийски си поставя за цел изграждане на нов имидж на България.Той обикаля всички европейски столици и изтъква аргументирано българските потребности и интереси, изтъква и проблемите от Ньойския договор .В повечето страни е приет добре.Стамболийски вкарва България в ОН през 1920г. и така България става първата победена страна член на ОН .Един от големите успехи на Стамболийски е Нишкото споразумение с Югославия от 1923г. , което се превръща в добра основа за приятелства .Но най-големия външно политически успех на Стамболийски е решаването на проблема с големия репарационен дълг на България .Няколко години България изобщо не е плащала вноски по дълга .Стамболийски подписва протокол с които репарационния дълг е разделен на две части :
А е от 550 милиона франка , които България трябва да плати в срок от 30 години , а останалите 3/4 от дълга са част Б и България трябва да изплати до 1953г. , без лихва .
Единственият референдум до тогава е проведен от Стамболийски през 1922г. за съдене на виновниците за двете национални катастрофи .Александър Стамболийски става жертва на преврат .Като цяло оценката на външната политика на Стамболийски е положителна .Тя е активна , успешна , довежда до преодоляване на международната изолация.