11. Между централните сили и Антантата. Участия на България в Първата Световна Война 1914-1918г.

След междусъюзническата война 1913г. .България се възстановява доста бързо в икономическо отношение . Още през 1914г. България възстановява производството си .Фердинанд дава властта на д-р Радославов .Той е привърженик на присъединяване на България към Германия .Истинската ориентация на Фердинанд и Радославов става ясна със сключването на външния заем през 1914г. този заем е взет от Берлинска банка .Оферта за външен заем идва и от френска банка , но тя е скрита и се афишира само берлинската оферта.Първата световна война започва през 1914г. със Сараевската криза.двете военно-политчески групировки на Великите сили - Антантата и Тройния съюз , са в противоречие . България трябва да участва , защото сериозните териториални проблеми се решават по пътя на войната .България е ухажване и от двете групиривки , защото българската армия е силна , а и заради стратегическото разположение на страната.България обявява неутралитет , който е по-благосклонен към тройния съюз. Редица политически партии искат царя да бъде изолиран от външната политика на страната и от войската . С указ Фердинанд предоставя главнокомандването на генералния щаб. Предложенията на двете воюващи групировки идват през лятото на 1915г. По-големи са обещанията на Антантата.Те изглеждат и по-сигурни .След дълги колебания , правителството и дворецът започват да клонят към централните сили .На 6 септември 1915г. е подписан договор за приятелство и съюз с Германия .Присъединява се и Австро-унгария.Има сключена тайна спогодба , според която България ще получи цяла Македония и евентуално Добруджа .Усеща се една прибързаност в действията на управляващите .България обявява война на Сърбия , а по-късно се оказва във война и с Румъния , а по-късно и с Гърция.Разкрива се балкански фронт .През 1917г. във войната се влкючва и САЩ и силите в Антантата се увеличават . Българската войска понася поражение при Добро поле , което е и края на участието и поражението на България В Първата световна война .Войниците тръгват към София , за да се разправят с управляващите политици , но войнишкото въстание е разгромено с помоща на германците.Фердинанд абдикира от престола в полза на Борис.Със Солунското примирие България излиза от войната .
Равносметката : 100 хил. души в плен ; 105 хил.жертви ; нови 200 хил. бежанци се явяват на българска земя .Изходът от Първата световна война се характеризира като втората национална катастрофа.За пореден път България е унизена.Международният имидж нан страната е направо сринат . Претенциите на победителите към България са доста сериозни .Подписан е Ньойския договор .българия губи 11 хил. кв.м. площ , 117 от населението си , губи излаза на Бяло маре . Натоварена е да плати 2 милярда и 250 мил. френски репарации , а също и да предостави добитък , въглища и др. на Румъния и Гърция .
Цялата вина за поражението в Първата световна война и заа втората национална катастрофа е лична отговорност на Фединанд .