10. Царство - България в лабиринта на балканския съюз 1910- 1913г.

След обявяването на независимостта на България е доказана възможността на османската империя да реформира балканските си христянски власти .След Берлинския договор , България не повдига въпроса за ангажиментите на османската империя по чл.22 .През 1903г. Русия и Австро -Унгария излизат с проект , който е отхвърлен от Високата порта , вторият проект на Русия и англия от 1907г. също е отхвърлен .В османската е извършен преврат .Военният подход се оказва единствения начин за решаване на проблема .
Но не само България има неразрешен въпрос с Османската империя , имат и Сърбия и Гърция .Има обширни области , населени с гръцко население , които не са в пределите на Гърция., и трите страни имат нещо общо .Те се съюзават.
След дипломатическото представяне на българската независимост , царство България пристъпва към военно разрешаване на българския въпрос .Условията са доста благоприятни .България има независима суверенна държава , а и се развива доста успешно в икономически план , но тя трезво преценява , че сама неможе да победи османската империя , България е тласната към съюзяване , за да бъде решен въпроса за балканските провинции в пределите на империята .В България има пълен национален консенсус относно военният подход за решаване на българския национален проблем.
В началото на 1910г. българска делегация на най-високо равнище отива в Русия , предлагайки да се създаде Руско -Български военен съюз срещу османската империя , за да се освободят българските територии.Но Николай 2 отклонява това предложение и предлага да се създаде Сръбско-Български съюз с с подкрепата на Русия .
През 1911г. в Търновската конституция е направена важна промяна по отношение на външната политика .На монарха и правителството се дава право да сключват тайни договори зад гърба на Народното събрание и народа .
Италия започва война в Африка за овладяване на териториите на османската империя и това е причина да започване на спешни разговори за Сръбско-българския съюз срещу османската империя .Преговорите вървят много бавно и трудно .Налага се България да направи много отстъпки , да се съгласи да дели Македония.С много разговори се стига до подписване на договор за приятелство и съюз през 1912г. .Той предвижда при нападение от тяхна страна , България да участва с 200 000 войска , а Сърбия с 150 000 войска .В тайно спорузумение към договора са разделени евентуално отвоюваните теритирии.В подготовката на Балканския съюз се намесва Англия .Подписва се и българо-гръцки договор , които предвижда България да се включи във войната с 300 хилядна войска , а Гърция да да участва 120 000 войници.Гърция отказва да говори за територии. Третата стъпка към създаването на Балканския съюз е постигането на устно спорузумение между България и Черна Гора през 1912г.Черна гора ще участва 140 000 войска , а България ще я подпопогне.Румъния отказва да се включи в съюза под натиск .този съюз се създава на двустранна основа : България+Сърбия , България + Гърция , България +Черна Гора , а не помежду четири страни едновременно.През 1912г сръбската армия завладява Македония , Гръцката армия завладява Беломорска Тракия , България напредва към Цариград , а Черногорците завладяват албанските земи .следват шеметни победи на всички същзници.Шкодра и Одрин са под обсада .В телеграма до София , османската империя иска премирие . И тук Фердинанд прави груба грешка...