Закони започващи с "А"

Закони започващи с "А"

Закон за автомобилните превози
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за адвокатурата
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административно-териториалното устройство на република България
Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Закон за администрацията
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за амнистия
Закон за амнистия и връщане на отнети имущества
Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания
Закон за амнистия от 1947 г.
Закон за амнистия от 1950 г.
Закон за амнистия от 1964 г.
Закон за амнистия от 1974 г.
Закон за амнистия от 1981 г.
Закон за амнистия от 1984 г.
Закон за амнистия от 1989 г.
Закон за амнистия от 1989 г.
Закон за амнистия от 1989 г.
Закон за амнистия от 1990 г.
Закон за амнистия от 2002 г.
Закон за арендата в земеделието