31. Гражданска отговорност реализирана с наказателно постановелние.

Административното нарушение нарушава установения ред от държавното управление. Заедно с това обаче от него може да са настъпили вреди.
Пример: Лице добива незаконно дървен материал. То нарушава режима на горите, но и причинява вреди да държавата, представлявано от горското лесничейство. Ето защо, с оглед на процесуалната икономия е предвидена възможност в рамите на административнонаказателното производство да се присъдят и причинените вреди. Основания затова дава чл.45 на ЗАНН за съжаление тази възможност в настоящия етап е напълно неизползваема.