Външна политика на Реп. България 2021

Лекции по Външна политика на Р. България
Съдържание:

1. Международни актове за въстановяването на българската държава
2. Проблеми, цели и тенденции в българската външна политика след Берлинския конгрес
3. Основни проблеми и тенденции в отношенията между страните на Балканите
4. Търновската конституция и външната политика на България
5. Международно признаване на Съединението
6. Външна политика на Стамболовия режим
7. Външнополитическите действия по националния въпрос
8. Външната политика от края на 19 и началото на 20в.
9. Втори Стамболовистки режим
10. Балканският съюз - създаване, цели, участници. Балканските войни
11. Лондонски мирен договор
12. Въвличане на България в Първата световна война. Ньойски мирен договор
13. Външна политика на Земеделския режим.
14. Първо правителство на Демократическия сговор след деветоюнския преврат
15. Правителството на народния блок
16. Втората световна война и България.
17. Външна политика след Втората световна война
18. Отношения с Турция след края на войната
19. Отношения с Югославия
20. Отношениа със САЩ и западноевропейските държави
21. Отношения с СССР и с Източния блок


Лекции по Външна политика на Р. България (вариант 2)
Съдържание:

1. Същност на външната политика
2. Външна политика на България- периодизация, извори и историография
3. Първата Българска държава 681 - 1018г. в международния живот
4. Основни проблеми на външната политика на Второто българско царство 1185 - 1396г.
5. Бъншно-политически идеи от епохата на Българското Възраждане (XVII - последната четвърт на ХIX в.)
6. Източната криза и създаване на Третата Българска държава 1875 - 1879г.
7. Между изтока и запада - външно политически търсения на Княжество България 1879 - 1886г.
8. Външна политика на Стамболов 1886 - 1894г.
9. Установяване на балансите в българската външна политика 1894-1909г.
10. Царство - България в лабиринта на балканския съюз 1910- 1913г.
11. Между централните сили и Антантата. Участия на България в Първата Световна Война 1914-1918г.
12. Външна политика на Александър Стамболийски 1919 - 1923г.
13. Международното положение на България по-време на управлението на демократичния сговор 1923г. - 1931г.
14. България в международния живот през 30-те години на ХХв.
15. На кръстопътя между агресивния блок и антифашистките сили - присъединяване на България към Тристранният пакт 1939-1941г.
16. Сателит на фашистка Германия -международното положение на България 1941-1944г
17. Външно политическия курс на народната демокрация 1944г. 1948г.
18. В орбитата на Кремъл-външната политика на комунистическа България 1949-1989г.
19. Тенденции във външната политика на съвременна България след 10 ноември 1989г.
20. Балканската политика на Република България
21. Съвременните българо-гръцки отношения
22. Актуални проблеми на Българо-турските отношения
23. Отношенията на Република България с Румъния
24. Българо-сръбските отношения на съвременния етап
25. Предизвикателствата пред Българо-македонските отношения
26. Взаимоотношенията на България и Босна и Херциговина
27. Отношенията между Република България и Албания
28. Участие на България в регионалното сътрудничество
29. България и Общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз
30. България и НАТО
31. Република България и великите сили
32. Външно политически механизми на съвременна България