20. Отношениа със САЩ и западноевропейските държави

Отношенията с Великобритания и САЩ са много лоши. От 1949г. нататък отношенията с щатите особено се изострят, като се характеризират с взаимни нападки от двете държави. САЩ и другите западноевропейски държави обвиняват България в неизпълнение на парижкия договор, основно относно правата на човека, особено чл.2- правата на човека и основните свободи. Тезата на САЩ е, че България, в резултат на наложен сталинистки модел, грубо погазва задълженията си от чл.2 по договора.
Оправданието на Българската страна е, че нарушенията се явяват нежелан, но страничен резултат от спазването на чл.4, който изисква от България да разформирова всякакви фашистки организации.
От друга страна България твърди, че САЩ и Великобритания с дипломатическите си представители се намесват във вътрешните работи на страната ни и по този начин нарушават независимостта на България. Лансира се дори твърдението, че се готвят действия срещу българското правителство. За нежелани лица се определят посланиците на западните държави в София. Тези посланици биват отзовавани. През 1950г България скъсва дипломатически отношения със САЩ. Едва през 1959г. се възстановяват отношенията със САЩ.