15. Правителството на народния блок

Хитлер идва на власт през 1933г. и ситуацията се променя. Всички се обединяват въпреки различията си. Франция настоява България да си оправи отношенията с Югославия и да си оправи външнополитическия имидж. Това сближаване намира израз във факта, че през септември и октомври 1933г. Борис трети провежда две срещи с крал Александър от Сърбия.
Окончателно се решава проблемът с репарациите на България. Конференцията на победителките в Лозана за решаване на проблема с репарациите опрощава дълговете на всички загубили държави. Народният блок не го извоюва, това е просто стечение на обстоятелствата. Към края на своето управление, народният блок провежда политика при усложнена ситуация, след като 1934г. с договора от Атина се създава Балканския Пакт, в който България не участва. Участват всички български съседи. Балканския пакт се създава за взаимно гарантиране на границите. Освен това се споразумяват да съгласуват политиките си на балканите. Към договора се подписва и секретен протокол, в който поемат задължение за помощ в случай на нападение. Балканският пакт е обединение, насочено срещу всеки опит за ревизия на версайската система на Балканите, а това би искала само България.
България се отказва окончателно от външнополитическия си максимализъм след първата национална катастрофа.