12. Имитация.

Чл. 35. (1) Забранява се предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.
(2) Забранява се използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.
(3) Забранява се използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите.

Чл.35 от ЗЗК – изброени са много характеристики на стоки и услуги. Изброяването не е изчерпателно, които забраняват или могат да доведат до заблуждение – продавач, начин място на производство. На първо място факт. състав на чл.35, ал.1 изисква да е налице предлагането на стока или услуга. това предлагане е извън хипотезите на чл.33, чл.34 означава въпросния продукт да е представен реално на пазара и доказването на обстоятелствата че този продукт реално на пазара може да стане чрез касови бележки, ф-ри договори за покупко- продажба. Само съществуването на стока с външен вид имитира сходна стока не е достатъчно. КЗК е разглеждала случай когато една стока е задържана от митницата, поради съмнения за митническо нарушение и комисията е решила в тоз случай че не е налице предлагане на въпросната стока, тъй като същата не е достигнала до пазара. Друг извод може да се направи ако се намират стоките в склад на търговия на едро. доколкото предназначението на тези складове е да се съхраняват стоки при един етап за наличие на пазар може да се предположи че се намират там с цел продажба. Държането на склад на стоки следва да се приеме по чл. 35, ал.1 тъй като може да се реализира тази стока от склада на пазара чрез закупуването и директно от склада. За да е налице имитация стоките и услугите трябва да имат външен вид, опаковка, и др. белези, които да заблуждават или да могат да заблудят относно производител, продавач, начин място на плащане. Това изброяване в чл.35, ал.1 е ясно че всеки елемент, който е в състояние реално или потенциално да въведе в заблуждение, по което и да е от съществените характеристики на стоката или на неговия производител или купувач следва да се имат предвид при преценката дали е налице имитация. От чл.35 е видно, че е необходимо да е налице само заблуда, а и конкретно объркване с друг сходен продукт производител или търговец. Целта въобще на този вид нарушение е да се извлече полза от утвърден или наложил се на пазара продукт или от завоюван авторитет търговец. Задължителна предпоставка за да е изпълнен състава на чл.35, ал.1 е стоката произвеждаща от единия конкурент да има определена известност на пазара, така че другият конкурент търговец или производител да има интерес с цел по добрата реализация на неговия продукт, което да води до извличане на печалба и до едно незаконно облагодетелстване. Има константна практика на ВС . Не всяка прилика между два продукта може да се квалифицира като имитация. в някой случай сходството в цветовете или пък използването на някакви сходни стилистични фигури не е достатъчно ако общата визия на продукта не сочи на подобие която може да доведе до заблуждение. конкурентите могат да се увредят ако съществува обективна възможност за увреждане от продукта и по този начин да пренасочи вниманието към имитиращия продукт и затова казваме обективната възможност без да е налице вредоносен резултат.

ИМИТАЦИЯ на фирма, марка или географско значение чл. 35, ал.2. Това нещо трябва да може да увреди интересите на конкурентите. Докато имитацията по ал.1 на чл.35 може да се постигне чрез наподобяване на общия външен вид в ал.2 става въпрос за имитиране на отделни елементи използвани от конкурента. важното е да се отбележи за самостоятелността на деянието по чл.35, ал.2 дали марката на изделието е защитена или не. За да бъде налице нарушението по чл.32, ал.2 няма значение дали тази марка е защитена или не. По този повод ВАС има практика и е посочил че защитата на правата на индустриалната собственост е различна и не се конкурира с добросъвестната практика по Закона за защита на конкуренцията.
При прилагането на чл.35, ал.1 и ал.2 следва да се прави разграничение относно субекта. видно от ал.1 на чл.35 се говори за предлагане на стоки и услуги а в ал.2 за използване на фирма марка или отличителен знак. Търговец който разпространявана на пазара стока която рефлектира по илеревантен начин това е изпълнителното деяние. В този случай той предлага стока, а не използва фирмата на стоката, марката или отличителния знак и вкл. и това, поради това съдебната практика. Не може да се говори за имитация при хипотеза на трети лица, които предлагат на пазара извън официалните вносители, защото в този случай породената представа у потребителите за производителите е невярна и съответства на действителността, доколко стоката е оригинална а не имитация.

ИИМИТАЦИЯТА чрез интернет:
чл.35, ал.3 ЗЗК – (3) Забранява се използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите.
С този текст доста известно закъснение отразява реалността в търговския оборот, при който пазаруването или събирането на информация се събира чрез интернет пространството и зачестяват случаите когато потребителите са заблудени. начините по които се установява че това нарушение е налице не се различават и това нещо трябва да може да се установи и без специалист. Примерно използването на abv и всякакви такива близки наименования в България този домейн с разширение бг е от регистъра на имената и се спазват общите условия за регистрация на бг и подобластите на бг. Когато заявеното име в областта на бг вече се използва съществува вероятност да бъде поискан от друг заявител с широка известност и може да доведе до объркване. заявителят трябва да избере друго име. Заблудата чрез домейн може да се постигне най-лесно като на основното наименование се изпише по сходен начин. Напр. БТК.ком, БТК.ким. Меттро.бг и Метро.бг .Практиката по чл.35, ал.3 е доста ограничена, но водещ елемент на анализа ще бъде съвкупността от настъпването на заблуда.