22. Припознаване.

чл. 64-67 СК
Новия СК се отклонява в три новости от стария СК:
1. Отпада нужда от попечителско съдействие за извършване на припознаване от непълнолетен припознаващ родител, навършил 16 год. чл. 64 ал.2 СК.
2. Оспорване и припознаване на другия родител и дете – чл. 66 нов СК и чл. 37 стар СК
3. Изоставяне на възможност за оспорване на припознаване от трети лица с правен интерес, Агенция за социално подпомагане и прокурора.
Припознаването е едностранен правен акт, не е необходимо съгласие на другия родител или детето. Той е строго личен акт, при което малолетно или напълно запретено лице не може да бъде припознато. Припознаването е формален акт, т.е е трябва да се спазят някои от 3-те алтернативно написани от закона форми по чл. 65, ал.1 СК. Съществен елемент – волеизявлението на припознаващия да достигне до длъжностното лице по припознаване. 1 год. преклузивен срок за унищожаване на волеизявлението по припознаване.
Оспорване на припознаване
Най – голяма вероятност за накърняване на принципа за произход.
Отпада възможността за оспорване от страна на трети лица, Агенция по социално подпомагане и прокурора.