21. Иск за установяване на произход от баща.

Втори специален способ, който се урежда в чл. 69 СК . Има ограничено приложно поле.
Предпоставки за допустимост:
- ако бащинството не е било установено,
- ако детето не е родено,
- произхода на детето от майката да е бил установен.
Страни в производството – качеството ищец може да има само майката, която търси баща на детето или детето, което търси своя баща.
Искът по чл. 69 СК принадлежи поотделно на майката и на детето, т.е. ако спечели майката печели за себе си и за детето, но ако загуби запазва правото на иск на детето.
Срокът за предявяване – 3 год. преклузивен срок, за майката срокът тече от раждането , а за детето от навършване на пълнолетие.
Трябва да се докажат два показателя:
1. Установяване на вероятен период на зачеване + наличие на полови контакти през периода на зачеване.
2. Да се установи биологична съвместимост между вероятния баща и детето.
Действие на съдебното решение при уважаване на иска – има установително действие и това действие се появява от момента на раждане на детето. Съдът като уважи този иск служебно е длъжен да постанови мерки, относно местоживеене на детето, родителски права, личните отношения, издръжка. Също като при развода.
Чл. 149 СК- Детето, считано от момента на откриване на наследството е наследник по открито наследство.