2. Субекти и обекти на външната политика. Различието м/у “субект на външната политика” и “субект на външнополитическия процес”.

Субекти на външната политика
– Страни на външнополитически отношения.
– Съставени са от политически групи / формации / структури, защитаващи социални, а не лични интереси. Отделни индивиди могат да персонифицират субектите на външната политика, но не се числят към тях.
– Субекти са на международните отношения.
– Тяхното положение и отношения се регулират от Международното право, въпреки че не всички субекти на външната политика са субекти на Международното право.
– Държавите винаги са субекти на международните отношения и външната политика, обаче такива могат да бъдат и политически партии, движения, организации и др.

Субекти на външнополитическия процес
- Отделни индивиди, обществени и държавни структури, участващи във формирането на външнополитическото поведение.
- Тяхното положение и отношения не се регулират от Международното право. Отношенията са от вътрешнополитически характер, поради което се регулират от националното право.

Обект на външната политика
- Това, което стои в основата на външнополитическите отношения и което субектите се стремят да създадат, запазят или променят.
- Материални или нематериални.
- Приоритетните ценностни системи, от които се ръководи всяка външна политика степенува значението на обектите.