11. Влизане в сила на международния договор

В международното право въпреки, че чл.27 ВКПД има едно изключение – поради грешка, заблуда или друга причина държава може да изрази съгласие за обвързване с международния договор. Тази разпоредба е в чл.46 ВКПД, продължение на принципа на чл.27
Влизане в сила – режима е описан във ВКПД – по ред определен от страните – чл.24 т.2 е субсидиарна, чл.24 т.3 – диспозитивна распоредба
При влизане в сила на многостранния договор има два момента:
1/ обективно влизане – за накои от страните, например след ратификация от определен брой страни, МД влиза в сила за тях, но останалите държави, които не са го ратифицирали, а само подписали МД няма сила.
2/ влизане на договора в сила за конкретна държава – съвпада с /1/ при първите държави и не съвпада при следващите. При двустранните договори те влизат в сила едновременно. Разпоредбите чл.24 т.4 е действаща норма, преди това обичайна норма. На тази основа разпоредбите по договор, който не е влязъл в сила действат. Глава 4 ЗМДРБ – чл.23, чл.24 МД, който не подлежи на ратификация от НС може да влезе в сила веднага. Разпоредбите по влизане на договора в сила се прилагат преди влизане на годовора в сила. Международен договор, който не подлежи на ратификация може да влезе в сила след подписването й без допълнително утвърждаване от НС.
Обнародване в държавен вестник – може и да не се обнародват /чл.25 /2/, /3/ - ако един договор е обнародван всички актове заедно с него подлежат на обнародване/
При международни организации – конфирмация /със същото значение като ратификацията/