8. Особености в работите на конференцията.

Този международен договор има универсален характер; тази универсалност се състой в установяване на съдържанието, същността и формата на самия международен договор, ясно са формулирани писани норми на морското право с глобален характер. В конвенцията са внесени и съществени изменения в действащото морско право.
Трудностите са свързани с разликите в икономическото развитие на самите държави, имало е различни политически системи, държави от третия свят; имали са различни технологични напредъци; трудно се е определил статутът на корабите в световния океан. Тези трудности оказват влияние върху самите позиции на делегатите, върху техните изказвания.

Универсалният характер се изявява и в това,че е с общо демократичен характер.

Втората особеност е, че се стига до форма на взаимодействие и решаване на проблемите чрез консенсус – без него конференцията би пропаднала. Правното понятие на консенсуса – ако този, който не е съгласен може да направи възражение.
Друга особеност е, че има комплексен подход при обсъждането на текстовете, пакетен подход – приемане на текстовете по различни проблеми, напр. общо се разглежда проблема на цяла сфера от морското право, напр. опазване на водите.

За първи път на този глобален форум се изпълнява т.нар. триединна функция – три неща да се решат заедно – форум за водене на преговори, подготвителен орган за разработване на договора и кодификационна дипломатическа конференция на пълномощно представени дипломати от всички държави.