7. Свикване и организация на работата на 3-та Конференция на ООН по МП.

Разглеждат се и екологичните проблеми на световния океан. Имало е конференция от 54, която бегло е засегнала тези проблеми на морето, но през 60-те са били по-сериозни. Друга предпоставка е необходимостта да се разширява сътрудничеството между държавите по отношение на използване и опазване на световния океан.
През ’68 е създаден Комитет за използване на морското дъно и неговите недра извън приложенията на националните юрисдикции. Този комитет се преобразува по-късно в подготвителен орган на самата конференция.
Конференцията се открива през ‘73г. от президента на САЩ, ген.секретар на ООН и др. Първата сесия е в Ню Йорк. През ’74 на Втора сесия се приемат т.нар. процедурни правила за водене на преговорите по новия международен договор, определени са органи и длъжностни лица, които да се занимават с конкретните проблеми. Сформират се 3 основни комитета – за морското дъно; за морските пространства; за научни изследвания и опазване на морската среда. Правят се общо 17 сесии на тази Конференция. Тя приключва през ‘82г.