50. Закрила на други обекти на индустриална собственост

Търговски марки, полезни модели, географски обозначения, топология на интегрални схеми, промишлени образци, търговско име, други обекти-резултат на човешки труд в условията на технологията – база данни, генно и клетъчно инженерство, нови сортове растения и породи животни.
Вътрешноправни източници на закрила:
-Конституцията
-Законът за патентите
-Законът за марките и географските обозначения
-З за топология на интергрални схеми
-Закон за нови сортове растения и породи животни
Закрилата е на териториален принцип на базата на националния режим. Заявителят – с гражданство или седалище в съответната страна. Ако го няма, нашият закон се прилага при условията на вазимност по преценка на ПВ /формална и фактическа/.Заявителите могат да са местни субекти – с постоянен адрес или седалище в чужбина – действат чрез местен представител.
Чужда марка може да е заявена у нас.
Географско означение – стоката наистина да е от там. Made in Bulgerien е различно от Bordo.
Защита – чрез документ за защита от бълг.ПВ. Нашите се защитават в чужбина чрез заявка от нашето ведомство.

Международни източници в областта на закрилата на други обекти на индустриалната собственост
-Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост
-Споразумението ТРИПС
-Лисабонска спогодба за наименованията, произхода и регистрация
-Мадридска спогодба за преследване на фалшиви и заблуждаващи указания
-Мадридска спогодба за международна регистрация на марките
-Хагска спогодба за депозирането на промишлен дизайн
-Страсбургска спогодба за създаване на международна патентна класификация
-Виенска спогодба за учредяване на международна класификация на образните елементи на марката
-Договор от Ница – международна класификация на стоките и условия за регистрация на марките
-Спогодба от Локарно за учредяване на международна класификация на промишлен дизайн
-Будапещенски договор за международно депозиране на микроорганизмите за процедура по потентоването им.
Две директиви на ЕС:
-Директива за сближаване на законодателството относно търговските марки
-Регламент №40 /1994 г. За търговска марка на общността
Създават се съюзи за закрила на съответния обект. Собственикът да е обозначен с R – registred.