42. Други съдебни експертизи

1.Същност. Като се има предвид, че при автопроизшествията, завършили особено със смъртни случаи, водачите на МПС се стремят да заличат следите, бягайки от местопроизшествието, експертизата има решаващо значение за разкриването им,както и при пътно¬транспортни произшествия, взлом, убийства, отвличания и др.
2.Правно основание. НПК и ведомствените разпоредби.
3. Задачи: представлява ли даденият обект боя?;- върху дрехите или други предмети представени за изследване има ли наслоения от лакобояджийски материали или покрития? - какъв е видът на покритието;- какъв е бил цветът на боята на автомобила преди пребоядисването?- използвана ли е боята, иззета от заподозрения, за боядисване на даден инкриминиран предмет?- еднородни ли са образците на лакобояджийски покрития от инкриминирания предмет (обект) с частиците, открити върху дрехите на заподозрения, и съставлявали ли са по-рано едно цяло и др.?
4. Извършване на експертизата.
При извършване на тези експертизи отначало се прилагат недеструктивни методи като микроморфология - за установяване от колко слоя е боята, цвят на слоевете, елементен състав с РФА, ИЧ-спектрофотометрия, а за точен сравнителен анализ по елементен състав се прилагат деструктивните методи на АЕСА, ИСП-АЕСА, ААА, ИСП-МАС и др.
5.И тази експертиза приключва със заключение съгласно изискванията на НПК. В него намират място изводите, до които е дос¬тигнал експертът.