35. Режим на корабоплаването през Черноморските проливи.

Черноморски проливи – това са Босфора, Дарданели.

Черноморските проливи са естествено образование, като разстояние е това в Мраморно море – около 80 км; Дарданелите са 60-65 км; Босфора е най-късно – 30км.
Годишно преминават около 20 хил. кораба.
През миналото са били използвани, заради интереса към Ориента. Има няколко акта, свързани с ползването на проливите, най-важен е последният, който е сега действащ акт – Конвенция от Монтрьо от ‘36г. за режима на корабоплаване през проливите.
Тя определя 2 режима на преминаване и за 2 вида кораби – единият режим е преминаване в мирно време, а др.режим е преминаване по време на война (конфликт, в който участва черноморска държава). Основна цел е да се обезпечи свободата на корабоплаването, но в същото време да се гарантира сигурността на Турция и на самото корабоплаване. Няма много екологични текстове, тъй като тогава не е имало такъв проблем със замърсяването.
Преминаването през мирно време – за търговски кораби – всички кораби имат право да преминават през черноморските проливи. При влизането от двете страни може да се иска проверка на документи от санитарните власти. Привеждането на тези кораби от пилот не е задължително, но това е въпрос, който вече остро се поставя от тур.правителство. Въвежда се платеното пилотиране - да събират такси. Самото преминаване на търг.кораби е свързано със събиране на такси. Те се определят в зависимост от тонажа на кораба.
За военни кораби в мирно време – на черноморските държави могат да преминават, но при определени условия – по единично, ако е подводница – в надводно състояние и само през деня, няма значение категорията на военния кораб. За нечерноморските държави – допуска се само леки кораби, не е уточнено какви точно, но кораби, които не са чак толкова въоръжени и не са заплаха за крайбрежните държави като предварително се иска разрешение и предизвестие за тях - за срока, за тонажа и т.н. Ако се нарушат тези правила, може тур.правителство да не разреши преминаване.

По време на война – за търговски кораби – ако Турция е воюваща страна, може да не допусне преминаването на кораб на държава, която е от конфликта или пък когато кораба превозва оръжие за държава в конфликта.
За военните по време на война – пак зависи от Турция – ако са вражески се забранява преминаване през черноморските проливи; а ако е неутрална във войната – може да позволи на военните кораби на воюващите, при положение, че има двустранна спогодба.

Опитите за ревизиране на конвенцията за преминаване през черноморските проливи – Русия прави опит за промяна в режима за военните; след ’85 Турция постоянно предявява претенции за ревизиране на тази конвенция , тъй като са застрашени нейните интереси.