29. Сътрудничество при развитието на морските технологии ии техния трансфер.

Международното морско право е определило правилата, по които трябва да се върви за да се развиват технологиите и начините за тяхното материално и научно предаване на развиващи се страни.
Технологиите дават възможност да се обработват богатствата на световния океан, на морксото дъно. Те са все по съвършени и човека вече не изследва само морските води, а и морското дъно и недрата му, биологичните ресурси и тяхното използване. Технологиите се използват за изследване на рибните ресурси, за миграцията на рибните ресурси, за да се разпределят квоти за риболов.
Въвеждат се правила относно допустимостта за развитие на технологиите, въвеждането на нови технологии е въпрос на доказване, на проучване, на даване на патент и разрешения за използване.

Най-вече технологиите са свързани с проучване и разработване на шелфа – тези ресурси са обект на използване от много държави.
С конвенцията се установява сътрудничество между държавите за по-ефикасно събиране на информация и развиване на морските технологии; разширяване и поощряване на технологиите, обучение на кадри от различни държави.