27. Отговорности при замърсяване на морската среда.

Трите вида отговорност:
гражданска - при замърсяване на морската среда – държавите носят отговорност при неспазване на предвидените в конвенцията и МД разпоредби. Целта на тази отговорност е да се обезщетят потърпевшите, които нямат общо със самото замърсяване. Друга цел – да се възстанови състоянието на морската среда.
Aдмин-наказ. отговорност – глоби.

Наказателна отговорност с нац. закони. До външ.граници на тер.море.