26. Права и задължения на държавите при опазване на морската среда.

Права и задължения за държавите – да упражняват контрол и необходими действия за запазването на морската среда, защита и опазване на средата. Този контрол се осъществява в рамките на нац.суверенитет.

Държавата,под чийто флаг е кораба, трябва да приеме такива вътрешни закони, които да са в синхрон с международните разпоредби по морско право и да прилага такива норми и стандарти, които да са утвърдени от международния правен ред.

Крайбрежната държава – конвенцията й признава изключителна юрисдикция до външната граница на териториалното море. Обаче нац.законодателство не трябва да създава пречки за общопризнатия принцип за мирно преминаване на кораби през тер.море. А по отношение на изключителната икон.зона – приемат се норми и стандарти, които са приети с международни актове.

По отношение на държава на пристанището – компетентна дотолкова доколкото чуждния кораб се намира доброволно до нейната граница.

Ако се нарушат норми на морското право – държавата прави разследване, търси се отговорност от екипажа на кораба, капитана. Държавата на знамето е длъжна да извърши разследване на свой кораб, когато има молба от засегната друга държава.

Държавата на пристанището – чуждия кораб трябва доброволно да се намира там, тогава тази държава има право да разследва случая. Когато се събере информация, се изготвят протоколи, които се предоставят на потърпевшата държава.
Крайбрежната държава – всякакво нарушение на норми и стандарти,както и на МД, може да се предприеме разследване, обаче се прави разграничения на нарушения до границата на тер.море и нарушение след тер.море в изключ.зона.