25. Конвенцията по морско право и екологичните проблеми.

Самата Конвенция по Морско право насърчава сключването на отделни конвенции, които да стимулират опазването на околната среда.
Дава се обяснение на понятието „Дъмпинг”, вкл. кои дейности не са дъмпинг.
Има специална част 12 в конвенцията, „Защита и опазване на морската среда”, която задължава държавите да опазват и защитават морската среда – това е международна отговорност, с цел да се намалява, предотвратява замърсяването. В тези текстове се държи сметка за всякакъв вид замърсяване на морската среда. Пак се урежда въпроса за дъмпинга.