21. Районът.

Район е морското дъно и неговите недра извън приложенията на националната юрисдикция.

Той е общо наследство на човечеството, това е една алтернатива между свободата да се ползват някои пространства от всички държави или собственост на различни държави. Конвенцията решава този проблем. Тази зона не може да се обсебва, независимо на какво основание.
Принципите, които се прилагат за морското дъно и неговите недра – юридическият режим на тази зона.
Това е дъното след шелфа; над шелфа държавите имат суверенни права над благата (шелфа е 200 до 350 мили).

Ресурсите на дъното в районите се ползват от всички държави.
Основни принципи, свързани с района:
неприкосновеност на тази част от световния океан – изключват се каквито и да били претенции
използва се само и изключително за мирни цели – за развитие на икономиките, на технологиите и др.
използване в интерес на цялото човечество.