19. Континентален шелф.

Склон, който от сушата продължава в морските води. Обикновено плавно слиза на дълбочина, като след 200 метра може рязко да има промяна на дълбочината. От икономическа гледна точка това са богатствата, които са на шелфа . От юридическа гл.точка – след 2 св. Война се повдига този въпрос. Като правно установено водно пространство – с конвенцията от ‘58г.
С последната конвенция по морско право се преутвърждава режима на шелфа.
Има комисия за делимитация на шелфа – определя границата на шелфа. Режима на конт.шелф – принципа е, че крайбрежната държава има суверенни права върху ресурсите и богатствата върху шелфа.
Когато дадена държава има намерение да прокарва кабели и тръбопроводи – това се съгласува с крайбрежната, тя не може да откаже, но може да постави условия.
По отношение на външната граница на шелфа – проблем има при островите.
Има определени ограничения, наложени от конвенцията – по отношение на кабелите, проводите, плаването.