18. Изключителна икономическа зона.

Това е нов институт на МПП, въведено с конвенцията по морско право. Тази зона е вид компромис между интереси. Крайбрежната държава вече е ограничила прилагането на вътрешното си законодателство. Около 200 мили е.

Режима е - правата по ползване на ресурсите са предоставени на крайбрежната държава. Не трябва да се затруднява корабоплаването, защото това е вид открито море. Всички държави могат да прокарват кабели, тръбопроводи и др. през тази зона. Крайбрежната държава има и правомощия по отношение на опазване на морската среда, контрол на риболова.