17. Прилежаща зона.

Конв. от‘58г не урежда ширината на прилежащата зона. Това е едно от морските пространства, което се засяга много слабо в конвенцията.
Прил.зона е водна площ,над която държавата упражнява конкретни правомощия – държавата да запази един периметър на контрол, преминаване на режима
на суверенитет към режима на открито море. Към 24 мили е, вкл. и тер.море.

Тук има митнически контрол, санитарен контрол, данъчен контрол, емиграционен контрол.