16. Международни канали.

Този въпрос не е уреден от конвенцията по морско право. Ползването на каналите е свързано с корабоплаването и те служат за формирането на единна транспортна система. С международно значение. Те преминават през територията на една държава и тя упр. своя суверенитет.
Прилагат се принципите за свободно преминаване. Каналите са демилитаризирани, неутрализиран.
За всеки канал си има конкретни договорености – но си остава правото на мирно преминаване.
Суетския канал – в Египет, свързва Средиземно с Червено море. Той е много важна търговска връзка между Азия и Европа. За преминаването му има няколко международно правни акта – най-голямо е влиянието на Египет. Суетският канал се ползва, без значение дали е мир или война, се запазва правото на мирно преминаване. Има ограничения за военните и търговските кораби. Преминаването е транзитно. Преди да се премине канала се съобщава националността на кораба, дали преминава транзит или има стока.
Панамския канал – връзка между Тихия и Атлан.океан, прокопан от Американското правителство в началото на 20 век. той е 80 км. Основните принципи са – свобода на корабоплаването, принцип на неутралитета. Не може да се използва за военни цели и действия.
Килския канал – свързва Северно и Балтийско, в Германия е. Основното е да се гарантира безопасността на преминаването. Има и такси за поддържане на самия канал.
Южен пелопонес – свързва Средиземно море с Егейско море. Режима се определя от гръцкото правителство.