14. Архипелажни води.

Отделни острови, които формират една държава – напр. Филипините, Индонезия и др.

Характерно за тези държави е, че водите са определени от държавата,като тя го съгласува с Международната морска организация, с Трибунала по морско право. Характерно е, че в тези води има коридори за преминаване, както и коридори за въздушно преминаване – право имат чуждите кораби и самолети. Самите арх.води задоволяват интересите на арх.държава – икономически, политически, стратигически. Те не са нито вътрешни води, нито тер.море. Не може да са повече от 100 мили.
Характерно за тези води е, че крайбрежната държава упражнява контрол по отношение на ползването на тези води. Конвенцията признава свободата на корабоплаването на тези води, но трябва да се спазват правилата на транзитно преминаване – от една точка в друга,без да отива на пристанище на арх.държава.