12. Вътрешни морски води.

Вътр.морски води са от отлива до изходните линии. След тях започва да се измерва останалото морско пространство. всички търг.кораб имат достъп до вътр.морски води, както и частните кораби.
Има ограничения за военните кораби – свързано с разрешаване на преминаването. Има определени изисквания. Общото правило е, че кораба е под юрисдикция на своята държава, не на крайбрежната.
Корабите с търговска цел – условията за преминаването им е свързано с техния имунитет и закрила интересите на край.държава.
Държавите са длъжни да предоставят права на държавите, които имат излаз на вътр. води.