11. Юридически режим на на морските пространства.

Свободен достъп на всички държави, равни права по отношение на района, те са приложими косвено.
Нац. принадлежност се подчинява на общите принципи и норми на самата конвенция.
Другия режим е свързан с делението на различни морски пространства.
морски пространства под нац.юрисдикция
мор. Пространства извън нац. юрисдикция.
Когато става дума за 1. се говори за вътрешни води, тер.море и шелфа. За 2. се прилагат правилата за откритото море. Може да се разпростират права дотолкова доколкото позволява МПП.