10. Специфика на заключителните разпоредби на КМП.

Има особеност – специфичните черти на тези разпоредби – всеобхватен характер, той е повод и основание да се приемат тези разпоредби и да се решат висящи проблеми между държавите.
Ратификацията – предвидено е да бъде ратифицирана от поне 60 държави, за да влезе в сила. Не се допускат уговорки по конвенцията, като и няма забрана на държавите да участват в други конвенции.
Забранено е да бъдат страни по други договори, които противоречат на принципите и нормите на тази конвенция.
За тази конвенция е характерно, че:
всичко свързано с конвенцията без района и статута на трибунала, всяка държава може да предложи внасянето на поправки без да се стига до специална конвенция.
ако др.членки не възразят се приемат поправките – те са задължително само за този, които се е съгласил.
Изключение е когато става дума за района и трибунала те са задължителни за всички държави.