9. Финансиране на мерките за опазване на околната среда.

Различни институции на финансиране. Постъпления чрез държавния бюджет. Министъра на околната среда и водите трябва да мотивириа необходимостта от средства пред министъра на финансите.
Банкови заеми – най-вече от международни институции – Световна банка /седалище Вашингтон/, Международната банка за световно развитие /седалище Лондон/, Европейска инвестиционна банка.
Средства на стопански субекти – по селата на самото задължение за опазване на околната среда те са длъжни да инвестират в тази насока /например Нефтохим/.
Т.нар. глоби /налагат се на ФЛ/ и санкции /налаган се на ЮЛ/, налагани за замърсяване на околната среда.
1995г. е напревно изменение и допълнение в основния закон, с което се реши да се създаде Национален екологичен фонд, който фонд е ЮЛ. За първи път – сделки замяна на външен дълг срещу предприемане на егологични мерки, като се създава фонд който да управлява средствата за тези мерки /67г. за първи път е сключена такава сделка между САЩ и Боливия/. Официално това е представено 1992г. на Конференцията по околна среда и развитие и е превърнато в политика /да се опрощава дълг срещу предприета егологична политика/.