8. Понятие за привилегии и имунитети.

Привилегиите и имунитетите са свързани със спецификата на работа, особени функции, които са възложени на дипломатическите и консулските представителства. Едно посолство представлява способ на изпращащата държава да провежда дейности от публичен характер в приемащата държава. Именно затова служителите на посолството трябва да имат по-специални гаранции за осъществяванете от тях функции. Именно затова са създадените привилегии и имунитети.
Думата “привилегия” има латински произход privilegium, “privic” – извън и “lex” закон - извън закона, предимство, което се дава.
Думата имунитет същи има латински произвох “immunitas” - неприкосновеност, в определени случаи да не може да се прилага в известна степен част от националното законодателство на приемащата държава, с които ограничения тя доброволно се съгласява.
Разлика между двете понятие се прави чрез това, от какви актове се уреждат тези улеснения. Имунитетът се базира на международното право /без значение писано или обичайно/, т.е. фиксирано в международноправна договорености, с която договреност държавите се съгласяват да ограничат суверенитета си. Привилегията зависи от вътрешното законодателство. Във всички случаи обаче приемащата държава трябва да съобрази вътрешното си законодателство в този смисъл с международното право. Приемащата държава е единствено компетентна да предоставя привилегии на лица от други държави. Във Винеската конвенцията за дипломатическите отношения от 1961г. е дадено решение доколко привилегията зависи от волята на приемащата държава. Привилегия е например една фактическа мярка, като освобождаване от местни данъци и такси, докато не събирането на мита е въпрос на куртуазия, която препреща към норма на вътрешното право.
По Конвенцията за специалните мисии от 1969г. за специалните мисии е предвидено, че целта на предоставянето на привилегии и имунитети е да се даде предимство на лицата, които изпълняват своите функции в едно представителство и ще ги олеснят да изпълняват по-добре тези функции като официални представители на изпращащата държава на територията на приемащата.
С привилегии и имунитети се ползват както представителствата, така и дипломатическия персонал, на места и адм.-техническия персонал.