2. Избирателна система. Определение.

3 основни схващания за съдържанието на ИС.
1. ИС е равна на ИП – в обективния смисъл на думата. Това становище свива съдържанието на ИС.
2. ИС е системата за определяне на изборния резултат, което е единство от логически и математически правила, посредством което абсолютният брой, съответстващ на избирателни урни се трансформира в определен брой персонално определени мандати от състава на изборния държавен орган, т.е. трансформира броя на мандатите. Представлява формулате за определяне на изборния резултат. Извън тези изчислителни по своя характер действия, в изборите се включват и отношенията между множество субекти, които в крайна сметка допринасят за определяне на изборния резултат. Именно за това, в правната теория системата за определяне на изборния резултат е един от съществените елементи на ИС, но не изчерпва компонентите и.
3. Най- широко понятие на ИС е като съвкупност от обществани отношения по подгдтовката, организацията и провеждането на изборите както и при определянето на изборния резултат. В този смисъл се разработва система от елементи за изработването на походяща избирателна система. Целта на търсенето, основаващо се на съответстващи елементи, е че с тях и техните вариации да може да бъде описана всяка ИС. Това дава възможност да се разкрие как функционира съответната ИС и възможност за нейното анализиране.
В различните времена са били разработвани около160 различни ИС. Част от тях са плод на кабинетни инжинерства и не са прилагани. Практическо прилагагане имат сам около 1/3 ( 50 ) ИС като и те могат да бъдат обединени в 3 групи.