18. Имунитети и привилегии на персонала на консулското представителство.

Личните привилегии и имунитети на консулите, с малки изключения, са като тези на дипломатите. Така например на консулските длъжностни лица според Виенската конвенция за консулските отношения от 1963г. се предоставя преди всички лична неприкосновеност, т.е. те не могат да бъдат съдени и осъдени от местни съдебни органи, но за разлика от дипломатите, ако консулите извършат тежко престъпление според националното законодателство на приемащата държава, те могат да бъдат подведени под наказателна отговорност. При положение обаче, че действията на консула са били свързани с изпълнение на служебните му задължения, той не попада под наказателната юрисдикция на приемащата държава, т.е. консулите притежават функционален имунитет. Те могат да бъдат призовани като свидетели, като в случаите на отказ не може да бъде използвана принуда. Те притежават имунитет срещу обиск само по отношение на служебното помещение и е неприкосновена само служебната им кореспонденция и архив.
Както консулите, така и консулските служители, се освобождават от съдебна и административна юрисдикция на приемащата държава за действия, извършени при изпълнение на консулските функции. С изключение на членовете на обслужващия персонал те се освобождават от данъци и такси.
Обслужващият персонал се освобождава от данъци върху работната заплата.
Понастоящем при уреждане на двустранните консулски отношения се наблюдава тенденция към изравняване на техните привилегии и имунитети с тези на дипломатите.