Медицинско право 2021

Лекции по Медицинско право
Съдържание:

1. Предмет, система, източници.
2. Възникване и развитие.
3. Правен режим на лечебните заведения.
4. Фармацевтично законодателство - търговия на едро, внос, износ, производство, разрешение за употреба на лекарствени средства. Правен режим на аптеки и дрогерии- създаване, действие, закриване.
5. Провоотношения лекар – пациент.
6. Понятие за професионална етика в медицинската професия.
7. Информирано съгласие на пациента.
8. Защита правата на пациентите.
9. Недееспособност и невменяемост на лицата при заболявания.
10. Сключване, унищожаване и разтрогване на брака при заболявания.
11. Наказателна отговорност.
12. Гражданска отговорност.
13. Административно – наказателна отговорност.
14. Органодонорство и трансплантация.
15. Задължително лечение.
16. Евтаназия.
17. Репродуктивни методи на възпроизводсто - ин витро, клонинг, сурогатно майчинство и др.
18. Клинични изпитвания на лекарства върху хора. Участие в медицински изпитвания.
19. Здравно осигуряване – правна уредба, Национален Рамков Договор, договори на изпълнители със здравна каса, права и задължения на здравноосигурените лица, отговорност на изпълнителите.