8. Правен континюитет на Източната римска империя.

Когато днес говорим за римско право разбираме ремското право от законниците на Юстиниан, известни в историята с името Corpus iuris civilis. Цялата законодателна дейност след Юстиниан не е вече римско право, а национално византийско право.

Голямото законодателно дело на Юстниниан е дало обилен материал за научна дейност още през VІ в. Тази дейност протича, от една страна в преводи на сборници на гръцки, а от друга във възпроизвеждане на тяхнота съдържание, извлечения, обяснителни изложения и дори монографии. Правната наука след смъртта на Юстиниан не може с години да изчерпи материала на Corpus iuris civilis. С нея се занимават най-напред някои от професорите, които са взели участие в съставянето на сборниците, а след това и редица други юристи на времето.

По всичко изглежда, че по-усилена научна дейност на византийските юристи е имало отново едва през ІХ в. В края на ІХ и началота на Х век императорите Василий и Лъв Философ се заемат с преработката на Юстиниановата компилация, за да улеснят неиното прилагане на практика. За целтта остарялата материя е била изцяло изхвърлена, а онова което е могло да послужи на практика е било съкратено.

Освен този сборник по подобие на старите институции е бил изработен още един сборник. Тези два сборника наречени василики са остнали в сила до падането на Византия по османска власт през 1453 г. Те са били и материалът, върху който визнантийските юристи са работили през това време.

<< Назад към Лекции по Римско частно право