62. Персонална инюрия. Противоправно уреждане на чужда вещ.

Персоналната инюрия и противоправното увреждане на чужда вещ са видове деликти.


1. Персоналната инюрия - представлява противоправно увреждане на личността.
Според Закона за 12-те таблици бива:
- членовредителство (наказва се с талион, т.е. "око за око, зъб за зъб")
- строшаване на кост (наказва се с глоба)
- удар (наказва се с глоба)
По Юстинияновото право:
Инюрията представлява както увреждане на личността, така и увреждане на честта и морала на личността. Наказанието е глоба, определянето на която зависи от съдията според случая.

2. Противоправно увреждане на вещ
Дванадесетте таблици не познавали този деликт, само отделни случаи.
По-късно е уреден по следния начин:
- при увреждане на роб или животно плаща се най-високата цена през последната година
- при увреждане на друга вещ плаща се най-високата цена през последните 30 дни.