40. Амстердамския договор от 02.10.1997 г

На 17.06.97 г. главите на държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ приемат нов договор за Европа. Той е известен като Амстердамски договор и на практика доразвива първичното право на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Договорът е подписан на 02.10.97 г., след което започват публичните обсъждания на разпоредбите му във всяка държава членка преди официалното обвързване с него. Той е в сила от 01.05.99 г. Разпоредбите на Договора допълват правото на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. В структурно отношение Амст. договор урежда 4 главни цели:

1. Заетостта и гражданските права да станат същността на Съюза;
2. Да се премахнат последните препятствия, които са останали пред осъществяването на свободите на движение и усилване на сигурността;
3. Да се реформират институциите;
4. Да се увеличи участието на Европа при уреждането на световните проблеми.

В Договора са приети мерки, които да защитават интересите на потребителя, защита на здравето, социалната сигурност, както и гарантирането правото на информация. Договорът предвижда включването на Шенгенското споразумение в единната институционална рамка. Шенгенските държави ще прилагат системата на по-тясно сътрудничество и ще продължат тяхното сътрудничество в рамките на правния ред, установен от разпоредбите на Договора. Само в част от дейностите на това сътрудничество ще участват Великобритания и Ирландия, а за Дания са предвидени специални договорености. Амстердамският договор предвижда и нови отговорности в областта на правосъдието и вътрешните работи. Приети са също така и изменения и допълнения относно дейността на институциите.