35. Омбудсман на европейския съюз

Европейският омбудсман - съдия по жалбите е създаден съгласно Маастрихтския договор. Създаването му цели преодоляване на демократичния дефицит в традиционното гражданско общество. Съгласно Договора за европейската общност ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ назначава омбудсман, до който всеки гражданин на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, както и всяко ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ , което живее или има регистрация в някоя държава членка, има право да изпраща жалби срещу неправомерно администриране на институциите, без съдебните органи. Омбудсманът може да формулира препоръки по отношение на работата на институциите, които нямат юридически задължителна сила, предоставяни в доклади до ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Когато омбудсманът установи, че е налице неправилно изпълнение на задълженията, той ги отнася до заинтересованите институции, които в срок от 3 мес. трябва да го информират за становището си. Омбудсманът задължително изготвя доклад до ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, който изпраща и на заинтересованата институция, а резултатът от разследването съобщава на лицето, което е подало жалбата. В края на всяка година омбудсманът е длъжен да внася в ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ общ доклад за резултатите то предприетите разследвания.