16. Евтаназия.

Понятие, въведено през 17ти век от английски автор в художествена литература, който в свое произведение отразява желанието на своя герой поради нелечимо заболяване. Произлиза от гръцкото добро и смърт. Оттам насетне се въвежда и като правен термин.
За пръв път се въвежда в Австралия през 1995 г. като пр понятие, като в момента е разрешено в Холандия, Белгия и САЩ – Калифорния.
Какво представлява?
Разрешавяне на прекратяване на живота на пациент, който страда от заболяване, за което няма все още открито рещение, а в същото време страда от непоносими физически мъки, които е невъзможно да се овладеят с медицински средства и самото то изразява желание за изв на евтаназия, и само при тези условия се изв.
Евтаназията е активна и пасивна.
активната е разрешение на закона медиценски специалист да извърши прекратяването
пасивна – преустановяване на съответните медицински грижи
В Бг в ЗЗ това изрично се забранява, а преди законът изобщо не даваше уредба. В случай на извършване ще е нелице престъпление по НК – 113, а при пасивна - 134 - неоказване на мед помощ
Как се разрешава евтаназията в Холандия?
Налице са строги материаноправни и процесуални предпоставки, които се изразяват в няколко стъпки:
лицето тр да разбира значението на своето желание
желанието му тр да е доброволно и да се повтаря периодично
това желание се документира в специфична форма с цел доказване
извършва се консултация с екип по диагностика на състоянието на пациента и прогнозата за неговото лечение. Този екип няма пряко отношение към лечението на пациента.
При наличие на всички тези обстоятелства се сезира съдът и той дава разрешение за броени дни за извършване. Законът регламентира и начина на извършване – инжектиране на спициално вещество, което води до безболезнена съмрт.