15. Европейски парламент. Избиране и компетентност

Европейският парламент е най-демократичната институция на ЕС. В него са представени народите на държавите членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Депутатите от 1979 г. се избират в преки и всеобщи избори за срок от 5 години. Разпределението на местата в ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ е както следва: Германия – 99, Италия, Великобритания, Франция – 87, Испания – 64, Холандия – 31, Португалия, Белгия, Гърция – 25, Швеция –22 , Австрия – 21, Дания, Финландия – 16, Ирландия – 15, Люксембург – 6. Депутатите са разделени на полит. групи, които включват парламентаристите от еднородни партии от различните държави . Членството на евродепутатите по групи е: Партия на Европейските социалисти; Европейската народна партия; Група на либералите, демократите и реформаторите – “Зелени”; Европейското демократично обединение; Група “Рейнбоу”; Група на лявото единство; Техническа група на Европейската десница и независими. За да се формира политическа група са необходими 23 души, ако депутатите са от една държава, 18, ако са от две държави и 12, ако са от 3 или повече държави . Наред с групите депутатите се разделят в 19 специализирани постоянни комисии. Имунитетът на депутатите трае 5 години и може да бъде вдигнат в изключителни случаи съгласно установената процедура. Пленарните заседания се провеждат всеки месец в Страсбург, който е седалище на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Сесиите продължават 11 седмици годишно – всеки месец по 5 дни от понеделник до петък. Извънредните сесии се провеждат в Брюксел.

Секретариатът на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ се намира в Люксембург. Функциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ включват главно участието в процеса на приемане на законодателните актове на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и осъществяване на контрол на дейността на Комисията. Важна негова функция е приемането на бюджета. Пълномощията на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ се увеличават след влизане в сила на ЕЕА през 1987 г. и Договора от Маастрихт. Правомощията на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ включват правото да участва заедно със Съвета на министрите при приемането на законодателни актови, свързани с единния пазар; правото да изисква от Комисията да внася предложения в някои от областите, влизащи в компетенциите на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; правото да създава временни комитети за разследване на нарушения и правото на петиции. Една от най-важните контролни функции е правото му да гласува вот на недоверие относно цялата дейност на Комисията. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ може по искане на ¼ от своите членове да създаде временна анкетна комисия, която със съгласието на Съвета и Комисията да разследва предполагаеми нарушения на правото на европейския съюз. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ избира председател и ръководство из между депутатите. Членовете на Комисията могат да присъстват на всички заседания на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и ако членовете на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ им зададат въпроси, те са длъжни да отговорят писмено или устно. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ приема решения с абсолютно мнозинство от гласувалите депутати. С мнозинство от своите членове ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ приема процедурни правила, които определят кворума при гласуване.