11. Евроатлантически организации

НАТО е създадена съгласно Северноатлантическия договор, подписан през 1949 г. във Вашингтон. Съгласно устава, организацията има отбранителен характер. Страните се задължават с мирни средства да разрешават да разрешават всички спорни въпроси, както и да не прибягват до употребата на сила по начин, несъвместим с целите на ООН. В структурата на НАТО са включени граждански и военни органи. Северноатлантическата асамблея е обединение на парламентаристите от държавите членки на НАТО, основана през 1955 г. в Париж. Основната задача е укрепване на сътрудничеството между държавите членки на НАТО и отразяване на позициите и в националните законодателства. Асамблеята избира постоянен комитет. Международният секретариат включва 5 комитета.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) възниква през 70-те години като съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа. Важен етап е подписването на Заключителен акт в Хелзинки през 1975 г. от държавите глави на 33 Европейски държави , САЩ и Канада. След разпадането на СССР и СФРЮ към организацията се присъединяват десетки нови държави и общия брой на участниците става 53.

През 1948 г. за прилагането на плана “Маршал” се подписва договор, който създава Организацията за икономическо сътрудничество. Целта и е да контролира американската помощ, инвестирана на възстановяване на следвоенна Западна Европа. През 1960 г. организацията прераства в Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Структурата на организацията включва Съвет, подпомаган от постоянен изпълнителен комитет, Секретариат и множество технически комитети.