5. Обект и субект на международните престъпления.

Субект на межд. престъпление и наказателно отговорни лица – в чл. 26 от Римския статут се разглежда този въпрос – съдът няма юрисдикция по отношение на лица, които не са навършили 18-годишна възраст към момента на твърдяното извършване на престъпление.
Субект на межд. престъпление е физическо лице, достигнало определена възраст на наказателна дееспособност, лице, което е сменяемо. Лицето трябва да разбира свойството и значението на постъпките си. Невменяемостта изключва наказателната отговорност – при умствена недоразвитост, олигофрения, продължително разстройство, краткотрайно разстройство на съзнанието.
Съобразно нашето право са определени 2 категории наказателно-отговорни лица:
до 14 – годишна възраст
след 16 - годишна възраст
Според Римския статут наказателно-отговорни лица са лицата над 18г.
Към момента на извършване на правно деяние лицето трябва да е навършило 18г.
Макар, че в по-ранните периоди на МНП се търси наказателната отговорност и на лица над 13г., защото Хитлер използва и лица под 18 – годишна възраст.
МНП изключва и не допуска корпоративната наказателна отговорност, валиден е принципа на личната наказателна отговорност. Извършителите на межд. престъпления не се позовават на дипломатически имунитети.