5. Психологична структура на личността

Личността е социално качество на човешкият индивид. Във философски смисъл, качеството е специфика на нещо конкретно.
Всеки един човешки индивид е личност. Личността е процес, развитие. Личността е биологичен субстрат (телесността), зависи от социалната среда. Има човешки индивиди, които поради дефицити в биологичен и структурен аспект не могат да усвоят социалният си опит. Тяхната личност не може да бъде дефинирана, за тях социалното е несъществуващо. (пример: коректна телесност, но липсва на социално – Маугли).
Индивидуалност – конкретна специфика на социалното проявление. Личността е свързана с индивида. Личността може да присъства и след индивида (пример: смъртта му). Личността няма как да се случва освен чрез другите. Чрез личността човешкият индивид е социален. Личността е центърът, тя и индивидуалността са взаимно свързани. Има хора, при които индивидуалността отсъства.