3. Престъпленеито като предмет на изследване от криминалистиката

Закономерностите,формите и информационните свойства на материалното отражение на престъпленията.Към момента на разследването,престъплението е факт от миналото.Ето защо в процеса на разследване престъплението не може да се изучава непосредствено,а чрез неговото отражение.Престъплението се отразява,както в материалната среда,така и в човешкото съзнание.Въз основа на това отражение се получава ценна за разкриване на престъплението информация.Криминалистиката изследва само закономерностите,формите и информационните свойства на материалното отражение на престъплението т.е. следите.Тя не се занимава с закономерностите на отражението на фактите и явленията в човешкото съзнание,защото това е предмет на психологията.При разработване тактиката на разпит и на други действия по разследването,криминалистиката използва знание от психологията.